Sistemes de protecció per a motociclistes

Faldons de motorista instal·lats a la part inferior de les barreres de seguretat per a la protecció d'aquest col·lectiu usuari de les vies.

Faldons de motorista assajats superats a escala real segons UNE-ES 1317-5, amb Marcat CE.

Disposem de diversos models adaptats a diferents barreres de seguretat o ampits.

Obres executades

Ves al contingut