Barreres mixtes metall - fusta

Assajades a escala real segons UNE-1317-5 i marcatge CE.

Disposem de diversos sistemes N2, H1 i H2.

També poden incorporar faldó de motorista en acabat galvanitzat en calent i termolacat.

Amb tractaments en fusta amb Autoclau IV ofereixen la millor garantia de 10 anys a la podridura.

Obres executades

Ves al contingut