Barreres de seguretat metàl·liques

Barreres de seguretat metàl·liques a marges i mitjanes de carreteres amb l'objectiu de controlar usuaris de la via fora de control i de mitigar les conseqüències d'un accident de circulació.

Barreres de seguretat amb Marcatge CE segons UNE-EN 1317-5 i Ordre Circular 35/2014 Sobre Criteris d'Aplicació de Sistemes de Contenció de Vehicles.

Disposem d'una àmplia gamma de barreres de seguretat per als diferents tipus d'accident que considera l'Ordre Circular (Normal (N2), Greu (H1) i Molt Greu(H2)), amb nombrosos amples de treball (des de W1 a W7), Deflexió dinàmica i Índex de Severitat (A i B).

Totes les nostres barreres de seguretat amb certificat de qualitat dels productes, traçabilitat d'instal·lació i certificat d'instal·lació segons Manual del Fabricant.

Obres executades

Ves al contingut